SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

 Chúng tôi là một công ty chuyên làm OUTSOURCE các dự án phần mềm hay ứng dụng di động Android/iOS và thiết kế/lập trình nhúng, sản phẩm của chúng tôi không chỉ phục vụ và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc mà còn gia tăng hiệu quả làm việc.

Tinasoft Việt Nam

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn