Hiện nay, khái niệm IoT đã trở nên rất phổ biến trong thị trường kinh doanh....