Kiểm thử khả dụng – Usability Testing là gì?

Khóa học lập trình

Tinasoft

Th7 11, 2023

Kiểm thử khả dụng – Usability Testing là gì?

Kiểm thử khả dụng là gì?

Kiểm thử khả dụng là một thử nghiệm thực sự về cách người dùng sử dụng một trang web và xác định người dùng có trải nghiệm thoải mái với các ứng dụng khác hoặc các trang web không dựa vào các thông số như luồng, duyệt, bố cục, tốc độ và nội dung.

Kiểm thử khả dụng là một kỹ thuật kiểm tra hộp đen, kỹ thuật này được triển khai trong thiết kế tương tác tập trung vào người dùng để đánh giá một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách thử nghiệm nó với người dùng đại diện.

Trên một trang web, khả năng sử dụng là điều kiện quan trọng và cần thiết nhất cho sự sống còn. Nếu trang web khó sử dụng thì người dùng sẽ không sử dụng nữa. Nếu nội dung trang hoặc chi tiết khó đọc hoặc hiểu thì người khác cũng sẽ rời khỏi trang. Vì vậy, kiểm tra khả dụng đóng một vai trò quan trọng trong đó đánh giá giao diện người dùng dễ sử dụng như thế nào.

Mục đích của Kiểm thử khả dụng

Kiểm thử khả dụng là một yếu tố thiết yếu của đảm bảo chất lượng. Đó là thước đo tiềm năng của sản phẩm để hoàn thành mục tiêu của người dùng. 

Kiểm thử khả dụng là phương pháp mà theo đó người dùng một sản phẩm được yêu cầu thực hiện một số tác vụ nhất định trong nỗ lực để đo lường mức độ dễ sử dụng, thời gian công việc và nhận thức của người dùng về trải nghiệm. Cái nhìn này như là một thực hành khả năng sử dụng duy nhất bởi vì nó cung cấp đầu vào trực tiếp về cách người dùng thực sự sử dụng hệ thống. 

Một số mục đích của Kiểm thử khả dụng

Một số mục đích của Kiểm thử khả dụng

Kiểm thử khả dụng đo lường các sản phẩm có thể sử dụng cho con người để đáp ứng mục đích của người dùng. Những items được hưởng lợi từ kiểm thử khả dụng là các trang web hoặc ứng dụng web, tài liệu, giao diện máy tính, sản phẩm tiêu dùng và thiết bị. 

Kiểm thử khả dụng xử lý khả năng sử dụng của một đối tượng hoặc nhóm đối tượng cụ thể, trong đó các nghiên cứu tương tác giữa con người và máy tính phổ biến cố gắng xây dựng các nguyên tắc phổ quát.

Lợi ích của Kiểm thử khả dụng

  • Giảm chi phí phát triển và thiết kế lại làm tăng sự hài lòng của người dùng.
  • Giúp xác định các yêu cầu và nhiệm vụ thực sự của người dùng trước thời gian trong quá trình thiết kế.
  • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của thiết kế trang web của bạn.
  • Giới hạn đồ họa với các chức năng của thiết kế.
  • Tăng năng suất người dùng, giảm chi phí.
  • Tăng doanh thu do khách hàng hài lòng.
  • Tiết kiệm thời gian và tránh lỗi của người dùng.
  • Cung cấp phần mềm chất lượng tốt hơn cho người dùng cuối hoặc khách hàng.

Như vậy, kiểm thử khả năng sử dụng là một nghệ thuật và một khoa học mang đầy những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp. Hy vọng với bài viết trên, Tinasoft đã phần nào giúp bạn hiểu thêm về kiểm thử khả năng nhé.

Tinasoft

Our experience, expertise, best-equipped facility, professional management, and commitment have been bringing our customers utmost satisfaction and in return rewarded us with rapid and sustainable growths over the past 6 years.

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *