Phân biệt giữa Java ME, Java SE, Java EE và JavaFX

Khóa học lập trình

Tinasoft

Th7 11, 2023

Phân biệt giữa Java ME, Java SE, Java EE, JavaFX

Java ME

Phân biệt giữa Java ME, Java SE, Java EE, JavaFX

Java gồm 2 thành phần chính là ngôn ngữ lập trình và Platform. Trong khi ngôn ngữ lập trình Java có cú pháp và kiến trúc cụ thể thì Java Platform môi trường cho các ứng dụng Java chạy trên đó.

Có 4 Java Platform cho các ứng dụng Java:

 • Java Platform, Standard Edition (Java SE)
 • Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)
 • Java Platform, Micro Edition (Java ME)
 • JavaFX

Mỗi Java Platform đều chứa 1 JVM (Java Virtual Machine) và 1 API (Application Programming Interface). JVM là một máy ảo cho phép các ứng dụng Java chạy trên các nền tảng cụ thể.  API là một bộ sưu tập các thành phần cơ bản từ đó chúng ta có thể tạo ra các thành phần khác và xây dựng ứng dụng.

Hãy cùng Tinasoft đi tìm hiểu sự khác biệt giữa Java ME, Java SE, Java EE, JavaFX

Java SE(Java Platform, Standard Edition)

 • Còn được gọi là Java Core, đây là phiên bản chuẩn và cơ bản của Java, được dùng làm nền tảng cho các phiên bản khác.
 • Chứa các API chung (như java.lang, java.until,…) và nhiều các API đặc biệt khác.
 • Bao gồm tất cả các tính năng, đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ Java như biến, kiểu dữ liệu nguyên thủy, Arrays, Streams, Strings, Java Database Connectivity (JDBC)…
 • Tính năng nổi tiếng nhất của Java là JVM cũng chỉ được xây dựng cho phiên bản này.
 • Java SE được sử dụng với mục đích chính là để để tạo các ứng dụng cho môi trường Desktop.

Java ME(Java Platform, Micro Edition)

 • Đây là phiên bản được sử dụng cho việc tạo các ứng dụng chạy trên các hệ thống nhúng như thiết bị mobile và các thiết bị nhỏ.
 • Các thiết bị sử dụng Java ME thường có các hạn chế như giới hạn về khả năng xử lý, giới hạn về nguồn điện (pin), màn hình hiển thị nhỏ…
 • Java ME còn hỗ trợ trong việc sử dụng công nghệ nén web, giúp giảm dụng lượng sử dụng (network usage) và cải thiện khả năng truy cập internet giá rẻ.
 • Java ME sử dụng nhiều thư viện và API của Java SE và nhiều thư viện, API của riêng nó.

Java EE(Java Platform, Enterprise Edition)

 • Đây là phiên bản Enterprise của Java, được sử dụng để phát triển  các ứng dụng web.
 • Java EE chứa các Enterprise APIs như JMS, EJB, JSPs/Servlets, JNDI
 • Java EE sử dụng nhiều thành phần của Java SE và có thêm nhiều tính năng của riêng nó như Servlet, JavaBeans…
 • Java EE sử dụng HTML, CSS, JavaScript… để tạo trang web và web service.
 • Nhiều ngôn ngữ khác cũng được dùng để phát triển ứng dụng web giống như Java EE (.Net, PHP..) nhưng Java EE được sử dụng nhiều bởi tính năng hoạt, khả năng bảo mật, khả chuyển…

JavaFX

JavaFX là một thư viện sử dụng trong ngôn ngữ lập trình Java, dùng để phát triển và phân phối các ứng dụng chạy trên máy tính để bàn và các ứng dụng Rich Internet Applications (RIA) chạy trên nhiều thiết bị khác nhau. Hiểu một cách cụ thể, JavaFX là một framework bao gồm các gói đồ họa, công cụ hỗ trợ cho người lập trình có thể tạo, kiểm tra, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng trên nhiều loại thiết bị như: Điện thoại di động, máy tính để bàn, TV,…

Tinasoft

Our experience, expertise, best-equipped facility, professional management, and commitment have been bringing our customers utmost satisfaction and in return rewarded us with rapid and sustainable growths over the past 6 years.

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *