Công Nghệ Thống Kê Quốc Gia: Tinasoft Life-Changing No.1 Đồng Hành & Phát Triển

Khóa học lập trình

huyen.lth

Th12 1, 2023

Công nghệ thống kê

Công nghệ trong hệ thống thông tin thống kê tại Việt Nam đã đạt những bước tiến quan trọng, mở ra những triển vọng mới đầy hứa hẹn. Được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Chỉ thị số 28/CT-TTg Đề án ứng dụng thông tin – truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đang được triển khai một cách mạnh mẽ và có đầy đủ những chỉ thị cụ thể để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của thống kê quốc gia.

Những bước đột phá Chỉ thị số 28/CT-TTg triển vọng tươi sáng

Đánh giá đến nay, Đề án đã đạt được những thành tựu đáng kể, từ việc sử dụng công nghệ thông minh trong các công đoạn của tổng điều tra và điều tra thống kê hằng năm đến quản lý cơ sở dữ liệu thống kê tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần vượt qua như việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu hành chính, tận dụng hiệu quả nguồn dữ liệu lớn, và đổi mới hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo xu hướng mới.

Tinasoft – chìa khóa mở cánh cửa cho hiện đại hóa quốc gia

Tinasoft, với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm, cam kết đồng hành cùng Đề án ứng dụng thông tin – truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước. Chúng tôi cam kết đem đến những giải pháp tiên tiến, từ việc kết nối dữ liệu hành chính đến việc tận dụng hiệu quả nguồn dữ liệu lớn để hỗ trợ biên soạn chỉ tiêu thống kê một cách chính xác và hiệu quả.

Giải Pháp Tinasoft – sự lựa chọn thông minh cho công nghệ thống kê

Tinasoft không chỉ là một công ty phần mềm hàng đầu mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) trong lĩnh vực thống kê. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thông minh để giúp cải thiện hệ thống thống kê, tạo ra sự hiệu quả và chính xác cao hơn.

  • Kết nối dữ liệu hành chính: Tinasoft tập trung vào việc chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu hành chính, tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê.
  • Nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu lớn: Chúng tôi đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu và áp dụng hiện đại hóa trong công tác thống kê.
  • Hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT: Tinasoft cam kết hỗ trợ các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án trong việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật thông tin – truyền thông.

Đối tác đáng tin cậy – hỗ trợ thành công của bạn

Chúng tôi tin rằng với sứ mệnh của mình, Tinasoft sẽ đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa Chỉ thị số 28/CT-TTg thống kê nhà nước. Công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự phát triển bền vững và chính xác của thống kê, từng bước góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ giải pháp hiện đại hóa thống kê của bạn. Đồng hành cùng sự phát triển, Tinasoft – Chìa khóa cho sự hiện đại hóa thống kê quốc gia.

Tinasoft

Our experience, expertise, best-equipped facility, professional management, and commitment have been bringing our customers utmost satisfaction and in return rewarded us with rapid and sustainable growths over the past 6 years.

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *