Thiết kế website

Công dân số

We can help you easily find your dream home, apartment to buy, sell and rent that you’ll love

Nền tảng | Website

Development model | Confidentals

Công nghệ | HTML, CSS, Javascript

Team size | Confidentals

Mô tả dự án

  • Website giới thiệu về các khóa học
  • Hiển thị tin tức, hình ảnh, video về các khóa học về Kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng xin việc làm, Kỹ năng số

Mục đích

  • Truyền bá hình ảnh công ty
  • Cung cấp các khóa học về kỹ năng bổ ích.