Sản phẩm & Dịch vụ

Là 1 công ty chuyên làm OUTSOURCE các dự án phần mềm, ứng dụng di động Android/iOS,

sản phẩm của chúng tôi không chỉ phục vụ và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp muốn

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc mà còn gia tăng hiệu quả làm việc

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm, website, ứng dụng di động, nền tảng giáo dục trực tuyến,

hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống IoT và mạch điện tử; đào tạo lập trình

Dự án nổi bật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm, website, ứng dụng di động, nền tảng giáo dục trực tuyến, hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống IoT và mạch điện tử; đào tạo lập trình

Master Korean App – Kore language

Perferendis repudandae fugia rchitecto beatea rederitsvitae recusa ndae debitifacere.

Master Korean App

Đến từ Visang Education – Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy. 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm. Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần

Công dân số

Perferendis repudandae fugia rchitecto beatea rederitsvitae recusa ndae debitifacere.

Công dân số

Đến từ Visang Education – Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy. 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm. Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần