Tuyển dụng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh mô hình phát triển doanh nghiệp.

Tinasoft triển khai chương trình tuyển dụng với nhiều vị trí hấp dẫn, lương thưởng, phúc lợi, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Thông tin Ứng Tuyển