Chỉ thị số 28/CT-TTg Đề Án CN-TK Nhà Nước Giai Đoạn 2017-2025 Energy IT

Khóa học lập trình

huyen.lth

Th12 1, 2023

Chỉ thị số 28/CT-TTg

Tinasoft, với tư cách là một trong những công ty phần mềm hàng đầu, phổ biến Chỉ thị số 28/CT-TTg tới bạn đọc hiểu rõ về những thách thức mà các cơ quan doanh nghiệp đang đối mặt trong việc áp dụng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) trên hệ thống thống kê nhà nước.

Tìm hiểu về Chỉ thị số 28/CT-TTg

Chỉ thị số 28/CT-TTg được ban hành 27/11/2023 được triển khai từ Đề Án 501, mục tiêu đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thống kê nhà nước đã chứng tỏ bước tiến đáng kể. Đến năm 2022, việc áp dụng đề án công nghệ thông minh trong tổng điều tra thống kê hàng năm và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung đã mang lại những kết quả tích cực đáng chú ý.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần vượt qua như việc chuẩn hóa, kết nối dữ liệu hành chính, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và hiện đại hóa hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo xu hướng phát triển công nghệ. Điều này đòi hỏi sự đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT-TT, cũng như hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Để vượt qua những thách thức này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai nội dung đã đặt ra. Các nội dung chính bao gồm việc kết nối dữ liệu hành chính, nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại, cũng như nâng cấp hạ tầng CNTT-TT để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đề án vươn xa hơn trong năm 2023: bước đi tích cực hướng đến thống kê hiện đại

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thách thức còn tồn tại và cam kết tiếp tục nỗ lực triển khai Đề Án. Trong đó, việc tăng cường kết nối dữ liệu hành chính và tận dụng nguồn dữ liệu lớn sẽ là trọng tâm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan sẽ đẩy mạnh việc quy hoạch, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, việc huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia cũng là ưu tiên hàng đầu.

Trọng tâm trong năm 2023 là tăng cường kết nối dữ liệu hành chính và tận dụng nguồn dữ liệu lớn, đẩy mạnh quy hoạch, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin áp dụng trơn tru. Hệ thống thông tin cho các cơ quan địa phương và việc nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ thống kê địa phương là những điểm then chốt được nhấn mạnh.

Hướng đến một hệ thống thống kê hiện đại và linh hoạt hơn

Tổng quan, việc triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong thống kê nhà nước đang tạo ra sự đột phá, tuy nhiên, vẫn cần sự hợp tác mạnh mẽ và đầu tư tập trung để vượt qua những thách thức còn lại. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và phục vụ tốt hơn cho việc ra quyết định và quản lý chính sách.

Trong thống kê nước đang tạo ra sự đột phá, tuy nhiên, vẫn cần hợp tác mạnh mẽ và đầu tư trung tập để vượt qua những thử thách còn lại. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao danh sách thông tin chất lượng cao và phục vụ tốt hơn việc đưa ra quyết định và quản lý chính sách.

Đặt mục tiêu vào việc tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê tại địa phương, Chỉ thị hiện đại hóa quy trình tổng hợp thông tin thống kê và báo cáo tình hình kinh tế – xã hội hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đồng thời, cũng đề cao việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ thống kê địa phương.

Kết Luận

Việc triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg CNTT-TT trong thống kê nhà nước đã tạo ra sự đột phá, nhưng vẫn cần sự hợp tác mạnh mẽ và đầu tư tập trung để vượt qua những thách thức còn lại. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và phục vụ tốt hơn cho việc ra quyết định và quản lý chính sách. Liên hệ Tinasoft để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé.

Tinasoft

Our experience, expertise, best-equipped facility, professional management, and commitment have been bringing our customers utmost satisfaction and in return rewarded us with rapid and sustainable growths over the past 6 years.

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *