Thiết kế mobile app

Crypto Hawk Signals & Insights

We can help you easily find your dream home, apartment to buy, sell and rent that you’ll love

Nền tảng | Mobile app

Development model | Confidentals

Khách hàng | S1NT PTE. LTD

Team size | Confidentals

Mô tả dự án

  • Làm app, web cho trang đọc báo liên quan đến tin tức crypto (News aggregator)
  • Xây dựng crawler tự động crawl các bài từ những nguồn tiếng Anh, tiếng Việt
  • Xây dựng hệ thống chỉnh sửa nội dung về format để hiển thị
  • Xây dựng hệ thống check trùng và loại bỏ tin tức
  • Xây dựng hệ thống phân loại tin tức, gợi ý những bài viết liên quan

Mục đích

  • Người dùng có thể xem các tin tức liên quan đến crypto, các tin tức hot, giá cả thị trường trên app, web
  • Người dùng có thể like, comment, chia sẻ bài viết cho các người dùng khác
  • Người dùng sẽ được gợi ý các tin tức liên quan đến những chủ đề mình quan tâm