Thiết kế mobile app

Master Korean

Master Korean ra mắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, là nền tảng Công nghệ Giáo dục tiếng Hàn trực tuyến và Tuyển dụng việc làm tiếng Hàn Quốc hàng đầu Việt Nam.

Nền tảng | Mobile app

Development model | Agile Scrum

Công nghệ | PHP, React Native, AWS, MariaDB, Firebase Push Notification, Firebase Social Auth, Video Player, Online Payment Gateways,..

Team size | Agile Scrum

Mô tả dự án

  • Làm app, web cho trang đọc báo liên quan đến học tiếng Hàn

Mục đích

  • Người dùng có thể học các khóa học tiếng Hàn