Chuyển đổi số 

TINASOFT Việt Nam là công ty gia công phần mềm, chuyên thực hiện các dự án chuyển đổi số doanh nghiệp trên web/wap hoặc các dự án ứng dụng di động với hệ điều hành Android / iOS Các nền tảng ngôn ngữ chúng tôi sử dụng bao gồm Nodejs, Java, PHP, Django, ReactJS, Python, C / C ++, HTML, CSS, JS…