News

Home  /  News

Đề xuất Chiến lược An ninh Mạng cho Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ 2024

Đề xuất Chiến lược An ninh Mạng cho Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ 2024

An ninh mạng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi đã phát triển một chiến lược toàn diện để bảo vệ thông tin và dữ liệu của họ, kết hợp việc giảm thiểu lỗ hổng bảo mật và tăng cường đào tạo nhân viên về an ninh mạng. 1. Xác định lỗ hổng trong chiến lược Bước đầu tiên trong...

Tăng Cường An Ninh Mạng: Việt Nam Đối Mặt Với Nguy Cơ Tấn Công 4/2024

Tăng Cường An Ninh Mạng: Việt Nam Đối Mặt Với Nguy Cơ Tấn Công 4/2024

Nguy cơ tấn công an ninh mạng ngày càng tăng lên trước những cuộc tấn công nguy hiểm đối với hệ thống mạng quan trọng của Việt Nam. Hãy cùng Tinasoft tìm hiểu sao hệ thống mạng lại trở nên bất cập như vậy? Tăng Cường An Ninh Mạng: Sự Thách Thức Trước Mắt Cục An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm...

Mô Hình Quản Lý Tài Chính bằng Hệ Thống ERP 2024

Mô Hình Quản Lý Tài Chính bằng Hệ Thống ERP 2024

Mô hình quản lý tài chính bằng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) là một phương pháp tích hợp các quy trình và công cụ quản lý dòng tiền vào một ERP duy nhất. Hệ thống này cho phép tổ chức thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn khác nhau trong toàn bộ tổ chức, từ đó...